Naše služby

Služby, které vám můžeme poskytnout:

V bolestné chvíli života, která nastává při odchodu blízkých, Vám nabízíme naši pomoc při zajišťování důstojného rozloučení se zesnulým.

„Odvoz a převoz zemřelého“ ( i mimo ČR, včetně vyřízení celních náležitostí), oblečení a oholení zemřelého

„Zajištění smutečního obřadu“ se všemi náležitostmi a požadavky podle Vašeho přání v obřadní síni, kostele, popř. bez obřadu, včetně: hudby, nosičů, řečníka k obřadu, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého po obřadu provedení smutečního obřadu kdekoliv v ČR (Liberec, Semily, Praha a pod.)

Zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu

Natištění smutečních oznámení (parte) na počkání, včetně smutečních obálek

Zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku

Zajištění veškerých hřbitovních služeb vlastními pracovníky (kopání hrobu, exhumace po celé ČR apod.)

Vyřízení a vystavení následujících dokladů: úmrtní list, potvrzení o úmrtí (pro zaměstnavatele),

Potvrzení o vyřizování pohřbu (pro zaměstnavatele)a

Zajištění uložení zpopelněných ostatků – rozptylem do hrobu, hrobky

Poradenství ve všech otázkách týkající se posledního rozloučení

Bezúročný pohřeb na splátky

Provozní řád je k nahlédnutí na všech provozovnách. Schválení provozního řádu naleznete zde:

Napište nám nebo zavolejte

V bolestné chvíli života, která nastává při odchodu blízkých, Vám nabízíme naši pomoc při zajišťování důstojného rozloučení se zesnulým.
Rádi Vám poradíme i s Vašimi dotazy ohledně pohřebnictví.
Majitel pohřební služby pan Ladislav Kopal je předsedou Sdružení pohřebnictví a v oboru pracuje od roku 1986. S důvěrou se na pana Kopala obraťte s Vašimi dotazy.