Nárok na volno a pohřebné

Nárok na volno

V souvislosti s pohřbem Vám může vzniknout nárok na 1 až 3 dny placeného volna. Na tři dny vzniká v případě úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte. V případě úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka, zetě, snachy, švagra je nárok na jeden den placeného volna, pokud zařizujete pohřeb je ještě nárok na další den volna navíc.

[vc_wp_text]
Zesnulé osobyPočet dnů placeného volna
Manžel/ka3 dny
Druh/družka3 dny
Dítě3 dny
Rodič1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Prarodič1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Sourozenec1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Vnuk, vnučka1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Zeť, snacha1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Švagr, švagrová1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
[/vc_wp_text]

Nárok na pohřebné

Podle platné legislativy pohřebné náleží pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti (například studentovi do 26 let věku) nebo jeho rodiči, pokud měl každý z nich trvalý pobyt na území ČR. Počet příjemců pohřebného se musel zákonitě velmi snížit. Pokud se někdo vejde do oněch úzce formulovaných podmínek, může o pohřebné požádat až rok zpětně na kontaktních pracovištích úřadu práce podle trvalého pobytu osoby, která pohřeb vypravila. Příjem se u pohřebného neposuzuje a může být tudíž neomezený.