Nárok na volno a pohřebné

Nárok na volno

V souvislosti s pohřbem Vám může vzniknout nárok na 1 až 3 dny placeného volna. Na tři dny vzniká v případě úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte. V případě úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka, zetě, snachy, švagra je nárok na jeden den placeného volna, pokud zařizujete pohřeb je ještě nárok na další den volna navíc.

Zesnulé osoby Počet dnů placeného volna
Manžel/ka 3 dny
Druh/družka 3 dny
Dítě 3 dny
Rodič 1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Prarodič 1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Sourozenec 1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Vnuk, vnučka 1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Zeť, snacha 1 den, + 1 den na zařízení pohřbu
Švagr, švagrová 1 den, + 1 den na zařízení pohřbu

Nárok na pohřebné

Podle platné legislativy pohřebné náleží pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti (například studentovi do 26 let věku) nebo jeho rodiči, pokud měl každý z nich trvalý pobyt na území ČR. Počet příjemců pohřebného se musel zákonitě velmi snížit. Pokud se někdo vejde do oněch úzce formulovaných podmínek, může o pohřebné požádat až rok zpětně na kontaktních pracovištích úřadu práce podle trvalého pobytu osoby, která pohřeb vypravila. Příjem se u pohřebného neposuzuje a může být tudíž neomezený.

Menu