Online objednávka pohřbu

1. Informace k objednání Pohřbu s provedením smutečního obřadu.

Kliknutím na tlačítko “OBJEDNAT” nezávazně objednáváte Pohřeb s obřadem.

Cena pohřbu v závislosti na výběru obřadní síně začíná na částce 18.057,- Kč včetně DPH a služba zahrnuje tyto položky:

• administrativní úkony spojené se zpracováním objednávky pohřbu
• dopravu zesnulé/ho do chladícího zařízení a následně do obřadní síně v Liberci nebo Jablonci n.N. na smuteční obřad *
• uložení, oblečení a úpravu zesnulého do konečné rakve
• parte
• rakev ( možnost výběru rakve je ve třetím kroku objednávkového procesu)
• pronájem obřadní síně ( možnost výběru obřadní síně je ve čtvrtém kroku objednávkového procesu)
• hudební produkci během smutečního obřadu
• videoprojekci
• kremace zesnulého a s tím spojené úkony
• úprava ostatků na rozptyl
• urnu s identifikačním štítkem
• uložení urny v depozitu pohřební služby až na 6 měsíců
• vydání urny na provozovně pohřební služby

*Při úmrtí mimo zdravotnická zařízení v Liberci a v Jablonci nad Nisou, nebo při úmrtí doma a kdekoli jinde, bude převoz doúčtován dle ceníku.

Jakmile je objednávka doručena na náš email, je zpracována a zavedena do systému. V pracovní době je zhruba do 60 minut odeslána na mailovou adresu vypravitele pohřbu konečná rekapitulace objednávky s přesným rozpisem objednaných služeb včetně finální částky. Pokud je ze strany vypravitele pohřbu objednávka potvrzena,  zajistíme vypravení pohřbu dle dohodnutých dispozic.

2. Informace k objednání Pohřbu bez provedení smutečního obřadu

Kliknutím na tlačítko “OBJEDNAT” nezávazně objednáváte Pohřeb bez provedení smutečního obřadu.

Cena Pohřbu bez provedení smutečního obřadu začína od  částky 9.950,- Kč** včetně DPH a služba může zahrnovat tyto položky:

• administrativní úkony spojené se zpracováním objednávky pohřbu
• dopravu zesnulé/ho do chladícího zařízení a následně do obřadní síně v Liberci nebo Jablonci n.N. na smuteční obřad *
• uložení, oblečení a úpravu zesnulého do konečné rakve
• parte
• rakev
• kremace zesnulého a s tím spojené úkony
• úprava ostatků na rozptyl
• urnu s identifikačním štítkem
• uložení urny v depozitu pohřební služby až na 6 měsíců
• vydání urny na provozovně pohřební služby

*Při úmrtí mimo zdravotnická zařízení v Liberci a v Jablonci nad Nisou, nebo při úmrtí doma a kdekoli jinde, bude převoz doúčtován dle ceníku.

**cena je platná v případě objednávky přes internet (online objednávka).

Jakmile je objednávka doručena na náš email, je zpracována a zavedena do systému. V pracovní době je zhruba do 60 minut odeslána na mailovou adresu vypravitele pohřbu konečná rekapitulace objednávky s přesným rozpisem objednaných služeb včetně finální částky. Pokud je ze strany vypravitele pohřbu objednávka potvrzena,  zajistíme vypravení pohřbu dle dohodnutých dispozic.