Informace pro pozůstalé_old

Základní informace pro pozůstalé

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem, které jsou dané zákonem. Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Pokud si zesnulý přál mít pohřeb, měli bychom mu jej vypravit do 96 hodin od oznámení úmrtí a současně umožnit uctění památky také ostatním příbuzným a osobám blízkým.

Postup při úmrtí stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů reguluje postupy od předání těla zemřelého poskytovatelem zdravotní služby k jeho pohřbení, včetně podmínek provozování pohřebních služeb, krematorií i pohřebišť, převozu lidských pozůstatků či nájmu hrobového místa. Tento právní předpis také určuje, jakým způsobem a na čí náklady bude pohřben člověk, jehož pozůstalost ke krytí nákladů pohřbu nestačí a není-li nikdo ochoten uhradit náklady pohřbu dobrovolně. Pohřbívací povinnost má, pokud tak neučiní nikdo z pozůstalých, obec, ve které došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

V České republice jsou povoleny tyto způsoby pohřbení:

>>> uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky
na veřejném či neveřejném pohřebišti
>>> zpopelnění lidských pozůstatků v žárovišti krematoria.

Zásadní roli při rozhodování o způsobu pohřbení, druhu obřadu posledního rozloučení a opatření hrobového místa hraje vůle zemřelého výslovně vyjádřená za jeho života. Pozůstalí smí tělo svého zemřelého vidět nebo zaopatřit do sedmi dnů od úmrtí. Poté musí být tělo zemřelého za účelem jeho vystavení během

pohřebního obřadu thanatoprakticky ošetřeno (konzervováno nebo balzamováno).

Zaopatřením mrtvého lidského těla se rozumí jeho umytí, oblečení do šatů či rubáše, uložení do rakve a konečná úprava.

Další informace

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá pouze písemnou formou, a to s provozovatelem pohřebiště, nikoli s pohřební službou.

Smlouva o nájmu hrobového místa musí obsahovat:

>>> Výši nájemného
>>> Velikost hrobového místa
>>> Výši úhrady za služby spojené s nájmem

Cena za nájem je splatná předem na celou dobu trvání nájmu, minimálně ale na 10 let. Náhrobek a další zařízení můžete zřídit až po uzavření nájemní smlouvy, a to v souladu s řádem příslušného pohřebiště.

Napište nám nebo zavolejte

V bolestné chvíli života, která nastává při odchodu blízkých, Vám nabízíme naši pomoc při zajišťování důstojného rozloučení se zesnulým.
Rádi Vám poradíme i s Vašimi dotazy ohledně pohřebnictví.
Majitel pohřební služby pan Ladislav Kopal je předsedou Sdružení pohřebnictví a v oboru pracuje od roku 1986. S důvěrou se na pana Kopala obraťte s Vašimi dotazy.
Menu