Ceník hrobnické služby a práce

1. Společný hrob

Uložení urny do společného hrobu 940,-Kč

2. Uložení urny do hrobu, případně její vyjmutí

Uložení a evidence urny 188,-Kč

3. Vložení betonových schránek do hrobu

Dodání a uložení schránky pro 2 urny 558,-Kč
Dodání a uložení schránky pro 4 urny 738,-Kč
Dodání a uložení schránky pro 6 uren 945,-Kč
Schránka 2 urny 280,- Kč
Schránka 6 uren 650,- Kč

4. Výkop a zához hrobu

Hrob hluboký 150-160 cm 11 233,-Kč
Hrob hluboký 180-210 cm 12 510,-Kč
Úprava hrobu a okolí po pohřbu 1 210,-Kč
Příplatek v zimním období za promrzlou zeminu (od 01.11. - 01.04.) včetně použití techniky 2 904,- Kč
Výkop a zahození hrobu na hřbitově mimo Jbc včetně dopravy pracovníků 150-160cm = 12 510,- Kč
180-210cm = 13 786,- Kč
Likvidace pomníku Hřbitovní správou 2 900,-Kč

5. Ostatní služby

Rozebrání hrobového příslušenství 600,-Kč
Postavení pomníku do původního stavu 1.200,-Kč
Čištění pomníku 600,-Kč
Prodej písku (1 kolečko) 280,-Kč
Otevření hrobky + uzavření hrobky 3 630,-Kč
Dekorace 605,-Kč
Úklid sněhu 1.020,-Kč
Čištění vnitřního prostoru hrobky Smluvní cena
Montáž náhrobní lampy nebo vázy 100,-Kč
Montáž celého kompletu 180,-Kč

6. Exhumace včetně výkopu a záhozu hrobu

Zetlelé ostatky 7 437,- Kč
Nezetlelé ostatky 8 770,- Kč

7. Dodatek

Urnová schránka - úřední obal 180,- Kč
Přesypání popela do nové urny vč. zalepení 250,- Kč

8. Poskytování informací

Vyhledávání informací v archivu Hřb. správy 40,- až 200,-Kč

9. Ostatní práce a výkony

Hodinová sazba - 1 pracovník 250,-Kč

CENY JSOU UVEDENÉ VČETNĚ PLATNÉ DPH

Menu