Věruška Braunerová

Sjednáno v Liberci, Palachova ulice